شرایط اعطای نمایندگی

• تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

• داشتن شرایط اشتغال به کار طبق قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران

• نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت

• ارائه تضمین های مالی مورد نظر شرکت • داشتن محل فعالیت مناسب

• ارائه مجوزهای لازم مربوط به ملک مثل سند، اجاره نامه و …

• داشتن حسن شهرت در شهر محل فعالیت

• قبول شرایط عمومی نحوه همکاریدر

در صورت تمایل به همکاری، فرم درخواست نمایندگی را تکمیل فرمایید تا جزئیات مربوط نحوه ی همکاری در اختیار شما قرار گیرد یا از طریق تلفن با ما تماس بگیرید.